USŁUGI - Alimar Brzeg

Dystrybucja gazów

butlaNasza firma oferuje następujące usługi:

 • Firma PHU ALIMAR świadczy usługi transportowe w zakresie dowozu butli gazowych do klientów wyspecjalizowanymi samochodami. Nasi kierowcy posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia i certyfikaty do przewozu towarów objętych przepisami ADR. Dokonujemy rozładunku  butli na miejscu u klienta. Posiadamy wózki widłowe do rozładunku.
 • Legalizacja i remont butli:
  Legalizacja przenośnych zbiorników ciśnieniowych przeprowadzany jest w obecności inspektora z Urzędu Dozoru Technicznego ( UDT ). Proces ten składa się z następujących etapów:
 1. oględziny butli
 2. ważenie zbiornika ( butli )
 3. wykonanie próby ciśnieniowej
 4. malowanie butli
 5. przecechowanie butli czyli nabicie cech i daty kolejnej legalizacji butli
 • Zajmuje się również remontem butli turystycznych wraz z wymianą zaworów.
 • Napełniamy balony helem
 • Posiadamy wiele własnych punktów sprzedaży gazu propan-butan i propan 11 kg, 33 kg w pobliskich miejscowościach.

Zaopatrujemy osoby zainteresowane sprzedażą gazów w skrzynki, butle, informatory. W związku z powyższym zapraszamy wszystkich zainteresowanych powyższą ofertą do współpracy !!!!!!

Chcesz zarobić, masz trochę wolnego czasu i miejsca zadzwoń !

Kontakt